06 42 96 27 67  | info@beauty-fe.nl


Privacy verklaring

Algemene verordening gegevensbescherming
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de
AVG is de omgang met persoonsgegevens geregeld. De verwerking van persoonsgegevens vraagt van ons om
zorgvuldigheid ten aanzien van de wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan. In deze privacy verklaring
geven wij inzicht in de wijze waarop wij dit doen.

Persoonsgegevens en het gebruik hiervan
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op u als persoon. Onder meer uw naam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele overige informatie die iets over u als persoon zeggen
kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens. Voorgenoemde gegevens gebruiken wij voor de volgende
doeleinden:
• op naam inboeken van behandelingen;
• opstellen van een behandelplan;
• versturen van een nieuwsbrief met informatie over behandelingen en producten.

Omgang met persoonsgegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk behandeld. Dat wil
zeggen dat de gegevens enkel en alleen door onze specialisten gebruikt worden voor behandeldoeleinden en om
u te informeren over behandelingen en producten. Uw persoonsgegevens worden door ons niet met derden
gedeeld. In de omgang met persoonsgegevens zijn er een aantal vanzelfsprekendheden, die tevens tot uw
wettelijk recht kunnen worden gerekend. U kunt ons altijd vragen hoe we met gegevens omgaan én kunt u inzage
krijgen in uw gegevens. Staan uw gegevens verkeerd geregistreerd? Dan passen we ze op uw verzoek aan. Wilt
u niet dat uw gegevens door ons worden opgeslagen? Dan zullen we uw gegevens uit onze administratie
verwijderen. Wilt u tot slot niet dat wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over behandelingen en
producten kunt u dit aangeven. Dan zullen wij u dan hierover niet meer informeren.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage, wijziging en/of verwijdering door u is gedaan kunnen wij u, uit
veiligheidsoverwegingen, vragen om uzelf te identificeren.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Gegevens worden door ons bewaard gedurende een periode van 5 jaren na uw
laatste bezoek. De gegevens bewaren wij zodat u bij een volgende behandeling niet de volledige intakeprocedure
opnieuw hoeft te doorlopen. Het bijwerken van de klantgegevens geschiedt jaarlijks in de eerste maand van het
kalenderjaar.

Beveiliging van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de AVG. Op basis hiervan nemen wij
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In geval een van voorgenoemde situaties optreed dan zullen wij u hierover
informeren. Om dit te voorkomen worden uw persoonsgegevens enkel gehanteerd door onze specialisten voor
behandeldoeleinden en om u te informeren over behandelingen en producten. Uw persoonsgegevens worden
door ons bewaard in een beveiligd klantensysteem.

• In deze privacy verklaring hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop uw persoonsgegevens door
ons worden vastgelegd, opgeslagen en gebruikt. Mocht u ondanks het vermelde in deze privacy
verklaring vragen hebben over voorgenoemde zaken dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen..Marloes van der Kolk
Ulgerkamp 53 | 8014 GG  Zwolle
06 42 96 27 67  | info@beauty-fe.nl